Hoi Service

Hoi Services is een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen en realiseren van innovatieve concepten binnen het sociaal domein. Tijdens de ontwikkeling van een concept staan altijd twee vragen centraal: hoe kunnen we de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen verbeteren en tegelijkertijd de kosten van sociale zorg verlagen? Samen met gemeenten is een eerste maatschappelijke dienst ontwikkeld: WaST. Een algemene voorziening voor wassen en strijken voor inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig het huishouden te voeren. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat ook zij weer deelnemen aan de maatschappij.

We mochten …

naast het vormgeven van de website en de huisstijl ook alle marketingmiddelen, zoals de hiernaast uitgelichte Roll-up banner. Na een brainstormsessie was de wens van Hoi Services duidelijk: het aanbod van WaST moet in één oogopslag duidelijk zichtbaar zijn en een laagdrempelig karakter hebben. In een hele korte tijd hebben we van Hoi Services akkoord gekregen op het ontwerp. Dezelfde dag nog is de banner bedrukt en in het frame gemonteerd van 100×200 cm. Een prachtige aandachtstrekker!

contact

info@twenteprint.nl
0546 622 747

Grotestraat 81
7651 CH Tubbergen

contact

info@twenteprint.nl
0546 622 747

Grotestraat 81
7651 CH Tubbergen